Idegran

Den kanske vackraste höga vintergröna häcken är en Idegran. Som en häck av palmer (Buxus) har Taxus baccata använts i hundratals år för att göra vintergröna häckar och för att […]